Vipperød Menighedsråd

Bjørn Amgild
(Formand)

Ågerupvej 103, 4390 Vipperød
Tlf.:  40 57 03 55 / 59 18 16 50   
E-mail: bjoern@kirkevip.dk

Bodil Kirk Sørensen
(Næstformand)

Møllervænget 31, 4390 Vipperød
Tlf.:  59 18 24 50 
Email: bodil@kirkevip.dk

Margit Motzfeldt
(Kasserer)

Strædesbakken 9, 4300 Holbæk
Tlf.: 78 78 27 12
E-mail: margit@kirkevip.dk 

Anne Munk Larsen
(Kontaktperson)

Sandbakkevej 33, Kongstrup, 4390 Vipperød
Tlf.:  59 18 12 61  
E-mail: anne@kirkevip.dk

Brian Nowak-Voigt
(Kirkeværge)

Egernæs 12, 4390 Vipperød
Tlf.:    59 18 17 10  
E-mail: brian@kirkevip.dk 

Folke Dreyer

Nybyvej 29, 4390 Vipperød
Tlf.:  21 78 44 67
E-mail: folke@kirkevip.dk 

Bente Appel Esbensen

Tjebberupvej 35, 4390 Vipperød
Tlf.: 59 44 36 69
E-mail: bente@kirkevip.dk

Hans Thor Olsen

Dragerupvej 3, 4300 Holbæk
Tlf.: 21 68 39 85
E-mail: hans-thor@kirkevip.dk

Vibeke Wass 

Stillidsvej 23, 4300 Holbæk
Tlf.: 61 65 02 62
E-mail: vibeke@kirkevip.dk 

Sophie Juel
(kirkebogsførende sognepræst)

Æblehaven 49, 4390 Vipperød
Tlf.: 29 68 27 50 - E-mail: sophie@kirkevip.dk
Fri om mandagen.

Detlef von Holst (Provst og sognepræst)

Ågerupvej 66, Ågerup, 4390 Vipperød
Tlf. 59182036 - E-mail: detlef@kirkevip.dk
Fri om fredagen

Det nye menighedsråd

I alle landets kirkesogne tiltrådte nye menighedsråd 1. søndag i advent 2013. Sidste efteråret fandt valget sted, nogle steder ved afstemningsvalg, andre steder blev valget afgjort på opstillingsmødet. Det sidste var tilfældet her i Vipperød.

På det konstituerende møde d. 18/11 blev posterne fordelt.

Menighedsrådets møder

Menighedsrådsmøder er offentlige og dermed åbne for alle, der har lyst til at høre, hvad rådet arbejder med.

Menighedsrådsmøder afholdes i Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød.