Indmeldelse/Udmeldelse


Indmeldelse i folkekirken sker ved at kontakte en præst (det behøver ikke at være i bopælssognet).


Udmeldelse af folkekirken kan ske ved at sende en skriftlig henvendelse til sognepræsten i bopælssognet (husk underskrift og CPR-nummer).

Man er altid velkommen til at kontakte en af præsterne, hvis man vil drøfte sit medlemskab eller hvilke konsekvenser, det har at melde sig ind eller ud.


 

 


Sdr. Asmindrup Kirke

Vil du følge med i projektet i Sdr. Asmindrup Kirke, så klik HER.


Babysalmesang - sutter & salmer er på facebook

Babysalmesang i Vipperød Sognegård har sin egen side på facebook. Besøg den - klik her

Facebooksiden et godt sted at holde sig ajour.

Se desuden mere om babysalmesang i Vipperød her


Smil til fotografen!!

Har du fået kigget efter, om du kan finde dig selv eller en, du kender i vores billedarkiv?

Klik her og se billeder fra en række af vore afholdte aktiviteter.