Grandækningskursus i Ågerup


Kirkegårdsvandring på Ågerup Kirkegård - 17. maj 2017


Kirkegårdsvandring på Ågerup Kirkegård - 17. maj 2017


Minikonfirmander - forår 2017


Fastelavn 2017


Konfirmandtur til Fruerskoven


Minikonfirmander - efterår 2016

 

Sommerudflugt for kirkens frivillige - 19/6-16

 

Foto: Poul Kahr


"Ud i det grå" - 14/6-16

 

Foto: Poul Kahr


De Fantastisk Fire - sommermusical i Tveje Merløse

Foto: Kurt Højmann Hansen

Sognedag 2016 - med familiegudstjeneste

 

Fællesgudstjeneste i Ågerup Præstegård, 2. pinsedag 2016

 
 

Foto: Poul Kahr

Sogneindsamling 0803.2015

 

Brætspil i tirsdagscafeen d. 13.1.2015

Indsættelse af Detlef von Holst som sognepræst og provst d. 4.1.2015

Indsættelse af Camilla Cedermann 14.12.2014

Freestyle-gudstjeneste i Skt. Nikolai Kirke i Holbæk - 8/10-2014

Sommermusical 2014 - Klassen går i Fisk!

Fælles pinsegudstjeneste 2. pinsedag (9/6) 2014

DobbeltsporsGudstjeneste 3/6 2014

 

Sogneudflugt til Frederiksberg 6/5 2014

Sogneaften med Jytte Abildstrøm - Vipperød Sognegård 5/5 2014

 

Fastelavn i Vipperød Sognegård 2014

Kirke after Dark for konfirmander i Skt. Nikolai Kirke 26/2-2014

Indvielse af handicapindgang og kunstværk

Musical for minikonfirmander - Stor Opstandelse i Vipperød

Præsten og Peter
Orden i kaos
Stjernen viser vej
Fadervor
Menneskefisk en masse
Fanget!(om lidt)
Generalprøve
Og vi synger højt i kor
Alle er klar!
Ånden er over os

Gospel i Sognegården - 29/10 - 2013

Koret Liberty fra Tølløse
Liberty i fuld swing!

Konfirmandlejr 2013

Under pakningen, var der spas på kirkekontoret
Mobiler blev lagt til side under fodboldkampen
Præsten fortalte, konfirmanderne lyttede
På jagt efter Gud!

Høstgudstjeneste 15. september 2013

Der var dans og musik i kirken
Folkedanserne sad pænt og roligt under det meste af gudstjenesten
Man kunne beundre de flotte dragter
Efter gudstjeneste gik det løs med folkedans udenfor

Sigurd & Snapper

Der blev sagt goddag og velkommen
Alle 700 billetter var blevet revet væk

Kildemarked i Holbæk 2013

Ny messehagel til Grandløse Kirke

Som nogle vil være bekendt med, så råder Grandløse via en donation fra en arv over midler til udsmykning af kirkerummet. Dette har tidligere afstedkommet tilvejebringelsen af bl.a. glasmosaikken i kirkens vestende.

Nu er der også blevet råd til en ny klædedragt i form af en smuk, grøn messehagel med livstræsmotivet udført af den danske kunstner, Anne Rydahl,.

Tøv endelig ikke med at møde op at se dette kunstværk med egne øjne!

Pinsegudstjeneste i Brorfelde

 

PastaGudstjeneste foråret 2013

Skærtorsdagsarrangement i sognegården 28/3-2013

Der blev ikke levnet!
Så' der mad!
Sang skal der til
Der var god ro og orden
Ingen problemer med køkulturen
Der lyttes opmærksomt

Fastelavnsfest i sognegården

 

Søndag d. 11. februar havde Kirkerne i Vipperød inviteret til fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning i Vipperød Sognegård. Mere end 100 festklædte borgere mødte op i fantasifulde forklædninger og udklædninger!

Høstgudstjeneste - søndag 16/9 2012

Søndag d. 16. september afholdt vi høstgudstjeneste dér, hvor høsten er foregået: i en halmkirke på marken, opstillet til lejligheden. Over 150 mennesker fejrede høsten i den smukt pyntede kirke og hørte om aftaler og hvor langt høsten rækker.

Efter gudstjenesten var der helstegt gris, konkurrencer og gode samtaler ved bordene.

Vi samlede mere end 2.500 kr ind til fordel for de sultende på Afrikas Horn.

Tak til de mange frivillige og til alle, der gjorde dagen stor og festlig.