Under denne fane vil undertiden optræde omtaler af særlige arrangementer, sognerejser, indsamlinger, højtider og lignende, der går på tværs af den almindelige kirkekalender, som man finder i hjemmesidens forsides venstre spalte.