Vi har en bred vifte af forskellige aldersopdelte tilbud til børn og unge i pastoratet, blandt andet:

  • BabySalmesang - legestue for hjemmegående og deres babyer
  • Tumlingeleg i Sognegården - legestue for de 1 - 3-årige og deres forældre.
  • Pasta- og Børnegudstjenester
  • Skole/kirke samarbejde med begge skoler i pastoratet
  • Minikonfirmander - dåbsoplæring for 3. og/eller 4.  klasses elever fra begge skoler
  • Konfirmander

I menuen til venstre kan du læse mere om nogle af disse tilbud.

Arbejdet med børn og unge ligger først og fremmet i hænderne på sognepræsten og kirke- og kulturmedarbejder Sabine Krohn Mansdotter.

Se mere om os her.