Sognegården

Vipperød Sognegård

Asmindrupvej 52

4390 Vipperød

59 18 20 07

kirkekontoret@kirkevip.dk

Du er velkommen til at henvende dig i sognegården, hvor der normalt vil være nogen at træffe i dagtimerne.

Se mere om sognegården her

Henvendelser vedrørende personregistreringer og attestudstedelser skal foregå til Det fælles Kirkekontor i Skt. Nikolai Kirke, Klosterstræde 7, 4300 Holbæk, tlf 59 43 08 91.

 

Detlef von Holst (Provst og sognepræst)
Ågerupvej 66, Ågerup, 4390 Vipperød
Tlf. 59 18 20 36 - E-mail: detlef@kirkevip.dk
Fri om fredagen 

Sophie Juel (Kirkebogsførende sognepræst)
Æblehaven 49, 4390 Vipperød
Tlf. 29 68 27 50 - E-mail: sophie@kirkevip.dk
Fri om mandagen

Hans Brandt (Daglig leder)
Vipperød Sognegård
Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød
Tlf. 59 18 20 07
E-mail: hans@kirkevip.dk

 

 

Sabine Krohn Mansdotter (kirke- og kulturmedarbejder)
Vipperød Sognegård
Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød
Tlf. 59 18 20 07
E-mail: sabine@kirkevip.dk

 

Rikke Krabbenhøft (organist)
Tlf.:
61 17 60 80

E-mail: rikke@kirkevip.dk

Fri om mandagen

Peter Vangslev-Nielsen (graver v. Ågerup Kirke)
Kirkegårdskontoret, Ågerupvej 81, 4390 Vipperød
Tlf.: 21 46 57 02
E-mail: peter@kirkevip.dk
Fri om onsdagen

Gitte Hansen (graver v. Sdr. Asmindrup Kirke)
Tlf.: 21 34 47 03
E-mail: 
gitte@kirkevip.dk

Fri om torsdagen

Rikke Jørgensen (graver i Grandløse Kirke)
Tlf. 23 42 10 40
E-mail: graverrikke@kirkevip.dk
Fri om fredagen

Hanne Lassen (kirkesanger)
Tlf.: 21 26 32 42
E-mail: hanne@kirkevip.dk

Uffe Raben (kirkesanger)
Fruerskovvej 11, 4390 Vipperød
Tlf.: 59 18 13 53
E-mail: uffe@kirkevip.dk

Vipperød Sogn

Kirkerne i Vipperød er vores udtryk for Vipperød Sogn, der i 2011 blev slået sammen af de tre gamle kirkesogne: Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup.
Der bor ca. 4.900 mennesker i sognet, der bl.a. omfatter Dragerup, Tjebberup, Bredetved, St. Grandløse, Lille Grandløse, Kongstrup, Arnakke, Ågerup, Søby, Algestrup, Vinstrup, Sdr.Asmindrup, Hellestrup - og Vipperød.

Af disse er ca. 4.200 medlemmer af folkekirken.
Hvert år går ca. 6.000 i kirke til gudstjenester - desuden ca. 3.500 til bryllupper, begravelser og dåbsgudstjenester, foruden koncerter, foredrag m.m.