Sdr. Asmindrup Kirke

Hellestrupvej 36

4390 Vipperød

 

BEMÆRK: Sdr. Asmindrup Kirke er midlertidigt lukket i forbindelse med den indvendige renovering af kirken. Den fungerer derfor ikke som vejkirke i øjeblikket.


Nyt liv til Sdr. Asmindrup Kirke

I oktober fik Vipperød Sogn bevilget 9,6 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til projektet "Revitalisering af Sdr. Asmindrup Kirke". Ønsket er en moderne kirke for moderne mennesker i et moderne samfund og i samarbejde med arktikt MAA Poul Schülein er det blevet til omsat fra idé til smukke skitser i det prospekt, som gennem de næste par år skal virkeliggøres i  Sdr. Asmindrup Kirke.

Efterhånden som der er nyt om projektet vil det kunne findes her - med de seneste opdateringer øverst.


Marts 2018 - kirken kalkes indvendigt.

Kører man en tur forbi Sdr. Asmindrup Kirke er det tydeligt, at der sker en masse. Provstiet er i fuld gang med renovering af den gamle graverbolig, som fra juni bliver deres nye lokaler, men inde i selve kirken sker der også en masse. Bænke og inventar er nu ude, væggene er blevet repareret, hvor det har været nødvendigt og de indvendige vægge er netop nu igang med at blive kalket. Selvfølgelig under hensynstagen til kirkens smukke kalkmalerier.

 


Juni 2017 - orglet pilles ned...


Maj 2017

Følgegruppen har nu haft deres første møde omkring projektet.

Her har du mulighed for at læse referatet - og danne dig et overblik ved hjælp af organisationsplanen.


Læs om projektet i Sdr. Asmindrup Kirke i vinterens kirkeblad
Sdr. Asmindrup Kirke får nyt liv...

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget kr. 9.600.000,- til ”Revitalisering af Sdr. Asmindrup Kirke”.

Vipperød Sogns Menighedsråd har i samarbejde med Arkitekt MAA Poul Schülein gennem de seneste år arbejdet målrettet frem imod at give Sdr. Asmindrup Kirke et stort løft - og bestræbelserne har båret frugt. ”Menighedsrådet er A.P. Møller Fonden meget taknemmelig for nu at kunne realisere sine visioner for Sdr. Asmindrup Kirke. En fremtidskirke, som på en gang vil blive ført tilbage til et mere oprindeligt udseende, og samtidig blive moderne udstyret. En kirke, hvor præst og menighed kommer i øjenhøjde, og hvor dialogen vil være i centrum” - udtaler formand Bjørn Amgild. Han tilføjer: ”En middelalderkirke er ikke noget man sådan lige får lov til at ændre. Mange instanser og myndigheder har været inde over med høringer og godkendelser. Det gælder fx Roskilde Stift, Holbæk Provsti, Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør. Mange drøftelser og offentlige informationsmøder ligger til grund for det omfattende projekt, der som kronen på værket har vundet A.P. Møller Fondens anerkendelse.